Bielmasz - Systemy transportu i paletyzacjiBielmasz - Systemy transportu i paletyzacjiBielmasz - Systemy transportu i paletyzacjiBielmasz - Systemy transportu i paletyzacjiBielmasz - Systemy transportu i paletyzacji
Wersja polskaEnglish version

Nowości

I.2012Prowadzanie badań i analiz urządzeń (linii) do produkcji biopaliw. Zdjęcie
XI.2011 - I.2012Produkcja urządzeń transportowych dla kopalni. Wykonujemy trzy typy wózków do przewozu osób oraz ciężkich ładunków. Stały nadzór procesu produkcyjnego daje gwarancję spełnienia norm jakościowych i bezpieczeństwaZdjęcieZdjęcie
IX.2011 - V.2012Wykonawstwo elementów konstrukcyjnych elewacji budynku o wysokości 40m na terenie kopalni Jaworzno.Zdjęcie
X.2011 - I.2012Modernizacja urządzenia do prob szczelności odlewów obudowy silnika elektrycznego.Zdjęcie
VIII.2011 - XI.2011Wykonanie nowego urządzenia do prób szczelności odlewów przekładni samochodowych.
VIII.2011Rozpoczęcie współpracy z Akademią Techniczno Humanistyczną w zakresie badania innowacyjności przedsiębiorstw.
VI.2010 - VIII.2011Projekt oraz wykonawstwo elementow lini produkcyjnej. Proces transportu, przenoszenia i osuszania saszetek z pokarmem dla zwierzat. Miejsce instalacji Nowa Zelandia.